En annan dag, en annan studie som utnyttjar fördelarna med amning.

Förra veckan lärde vi oss att spädbarn som ammar gör högre poäng på intelligensstester senare i livet. Den senaste avgiften i BREASTFEED DIN BABY ÄR DU LYCKANDE kampanjen berättar för oss att ju mer tid en kvinna spenderar amning, desto lägre risk att utveckla Alzheimers sjukdom senare.

Forskare från Cambridge University har funnit att de biologiska effekterna av amning, som att återställa kvinnors insulinkänslighet och glukostolerans, kan skydda hjärnan mot kognitiv nedgång. Detta kan få viktiga konsekvenser för att förstå och behandla Alzheimers.

"Alzheimers är världens vanligaste kognitiva störning och påverkar redan 35, 6 miljoner människor", berättade författaren, Dr. Molly Fox, för Storbritanniens oberoende . "I framtiden förväntar vi oss att det kommer att spridas mest i låg- och medelinkomstländer. Så det är viktigt att vi utvecklar billiga och storskaliga strategier för att skydda människor mot denna förödande sjukdom. "

Det finns några tillvägagångssätt: Denna forskning baserades på bara 81 kvinnor, varav var vita, äldre och brittiska, och en liknande studie i Kina hittade faktiskt en länk mellan amning och en högre risk att utveckla Alzheimers.

Men om du inte har hört, kan amning sänka ditt barns risk för diarré, infektion, diabetes och eksem, minska din egen risk för ovarie och bröstcancer och främja mammabondning.